FridhemsLAN

FridhemsLAN är en förening som består av 6 bostads- och bostadsrättsföreningar i kvarteret Kättingen på Kungsholmen i Stockholm. Föreningen har, sedan 2003, till uppgift att upphandla och ansvara för det gemensamma bredbandsnätet åt alla de som bor i våra fastigheter.

Nätet levererar för närvarande 100 Mbit/s (i båda riktningar), samt option på 1000 Mbit/s för dom som vill betala lite extra.  Samma option gäller för IP-telefoni och IP-TV.

Nuvarande avtal med Ownit/Telenor går ut i slutet på 2019. Vi har avtal med Bahnhof om 1 Gbit/s därefter.


Besök gärna våra hemsidor genom knapparna ovan (eller själva husen i fotot).

Beskrivning av nätet:

Nätet har sin central på Fridhemsgatan 64. Denna är delad mellan 64:an och 66:an.  Övriga fastigheter är anslutna med var sin blåsfiber till centralen (62:an är ansluten med CAT6 kabel).

Alla fastigheter äger sina egna nät. Dessa är för närvarande Cat6 nät, men Brf Kettingen 2 har ett helt igenom fibernät.

Nätet klarar hastigheter upp till 1 Gbit/s per anslutning…kanske mer.