BRF Kättingen 26

KORT OM OSS…


Fastigheten byggdes 1903 och renoverades 1984. Allt blev utbytt, och flera lägenheter blev sammanslagna.

Vi har numera 4 ettor, 11 tvåor, 5 treor och 5 fyror samt en vindsvåning i respektive hus (66 A och 66 B).

Vi har dessutom en affärslokal i gathuset (66 C). Den blev renoverad 2008. 

NAMN:

Bostadsrättsföreningen Kättingen 26


ADRESS:

Fridhemsgatan 66

112 46 Stockholm

styrelsen <snabel a> fridhemslan .se


HUSET BYGGT: 1903

FÖRENINGEN BILDAD: 1982

HUSET TOTALSANERAT: 1984

BESTÅR AV: 27 LGH + 1 LOKAL

Två byggnader med mellanliggande överbyggd gård och bakre trädgård

FAKTA

 STYRELSEN:

Ramses Bichara

Bo Tengelin

Pontus Niltoft

Jan-Eric Rönngren

Jeanette Landby

Mandus Lundmark

Staffan Engström

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

 SENASTE NYTT

  • Vi höll vår årliga stämma den 2021-05-31 via e-post och telefoner.
  • Vi har anlitat en städfirma att ta hand om trapphus och källare.
  • Vi har lagat gårdshusets bakre fasad.
  • Vi undersöker om vi behöver ändra hur regnvattnet tas om hand på den bakre gården

Uppdaterad 2021-10-31