BRF Kättingen 26

HEM
LGH
SMP

KORT OM OSS…


Fastigheten byggdes 1903 och renoverades 1984. Allt blev utbytt, och flera lägenheter blev sammanslagna.

Vi har numera 4 ettor, 11 tvåor, 5 treor och 5 fyror samt en vindsvåning i respektive hus (66 A och 66 B).

Vi har dessutom en affärslokal i gathuset (66 C). Den blev renoverad 2008.

NAMN:

Bostadsrättsföreningen Kättingen 26


ADRESS:

Fridhemsgatan 66

112 46 Stockholm

styrelsen <snabel a> fridhemslan .se


HUSET BYGGT: 1903

FÖRENINGEN BILDAD: 1982

HUSET TOTALSANERAT: 1984

BESTÅR AV: 27 LGH + 1 LOKAL

Två byggnader med mellanliggande överbyggd gård och bakre trädgård

FAKTA

 STYRELSEN:

Ramses Bichara

Bo Tengelin

Lou-Lou Skoog

Jan-Eric Rönngren

Jeanette Landby

Staffan Engström

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Suppleant


 SENASTE NYTT

  • Vi har förstärkt gårdsbjälklaget under gården.
  • Vi höll årsstämman den 27 mars i år.
  • Vi har introducerat avfallsortering av biologiskt avfall från övrigt köksavfall.
  • Vi undersöker om vi behöver ändra hur regnvattnet tas om hand på den bakre gården
  • Vi plannerar att renovera avloppen utan att byta dem

Uppdaterad 2023-05-29