BRF Kättingen 26

KORT OM OSS…

​

Fastigheten byggdes 1903 och renoverades 1984. Allt blev utbytt, och flera lägenheter blev sammanslagna.

Vi har numera 4 ettor, 11 tvåor, 5 treor och 5 fyror samt en vindsvåning i respektive hus (66 A och 66 B).

Vi har dessutom en affärslokal i gathuset (66 C). Den blev renoverad 2008. 

  SENASTE NYTT

​

  • Årsstämman hölls måndagen den 28 maj och extra föreningsstämmor hölls den 25 juni och 14 oktober.
  • De nya stadgarna antogs av Boverket 2019-01-08.
  • Tyvärr blir vi kvar med Ownit/Telenor och 100 Mbit/s till slutet av 2019.  Trots att vi bad om ny offert redan i april, eftersom det nuvarande avtalet löper ut 2018-12-31 och trots att vi redan i april berättat om att vi hade fått bättre offerter, anser dom att vi automatiskt fick ett förlängt avtal eftersom vi inte sa upp avtalet skriftligt före 1 juli! 
  • Sotning skedde 12-13 feb
  • OVK  klar utom för lokalen. Utförs den 17 april.
  • Vi undersöker om vi behöver ändra hur regnvattnet tas om hand på den bakre gården.

FAKTA

​

NAMN:

Bostadsrättsföreningen Kättingen 26

​

ADRESS:

Fridhemsgatan 66

112 46 Stockholm

​

HUSET BYGGT: 1903

FÖRENINGEN BILDAD: 1982

HUSET TOTALSANERAT: 1984

BESTÅR AV: 27 LGH + 1 LOKAL

Två byggnader med mellanliggande överbyggd gård och bakre trädgård

STYRELSEN:

Jan-Eric Rönngren

Ramses Bichara

Bo Tengelin

Ann-Helen Johansson

Pontus Niltoft

Erik Bragée

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant