BRF Kättingen 26

KORT OM OSS…


Fastigheten byggdes 1903 och renoverades 1984. Allt blev utbytt, och flera lägenheter blev sammanslagna.

Vi har numera 4 ettor, 11 tvåor, 5 treor och 5 fyror samt en vindsvåning i respektive hus (66 A och 66 B).

Vi har dessutom en affärslokal i gathuset (66 C). Den blev renoverad 2008. 

FAKTA


NAMN:

Bostadsrättsföreningen Kättingen 26


ADRESS:

Fridhemsgatan 66

112 46 Stockholm


HUSET BYGGT: 1903

FÖRENINGEN BILDAD: 1982

HUSET TOTALSANERAT: 1984

BESTÅR AV: 27 LGH + 1 LOKAL

Två byggnader med mellanliggande överbyggd gård och bakre trädgård

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

STYRELSEN:

Jan-Eric Rönngren

Ramses Bichara

Bo Tengelin

Ann-Helen Johansson

Pontus Niltoft

Erik Bragée

Mandus Lundmark

  SENASTE NYTT


  • Rensning av alla avlopp blir mån 2 och tis 3 mars.
  • Vi kommer att reparera vår bakre fasad under året.
  • Byte till Bahnhof klart. Hastigheten är 1000 Mbit/s dvs 1 Gbit/s. 
  • Nya värmecentralen är nu klar.
  • Vi undersöker om vi behöver ändra hur regnvattnet tas om hand på den bakre gården.
  • Årsstämman hölls måndagen den 27 maj.

Uppdaterad 2020-02-26