BRF Kättingen 26

TILL  MÄKLARE

UPPMANING

till alla som vill förmedla någon av våra lägenheter: 

​

Då vi inte tar ut några försäljningsavgifter hoppas vi att alla mäklare inhämtar allt från dessa sidor.  

Klicka på MEDLEM resp. LGH.

​

Maila föreningen, styrelsen(a)fridhemslan.se, för att få bekräftat medlemmens identitet.

​

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem skall lämna in skriftlig anmälan härom till bostadsrättsföreningen med angivande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett.

​

Därefter bjuder styrelsen in köparen till kommande styrelsemöte för att träffa de blivande medlemmarna med förhoppningen att godkänna och hälsa dem välkommna. 

​

Inflyttning av ny medlem får ej göras förrän medlemmen/medlemmarna är godkända av styrelsen.