BRF Kättingen 26

HEM
LGH
SMP

TILL  MÄKLARE

UPPMANING

till alla som vill förmedla någon av våra lägenheter: 


Då vi inte tar ut några försäljningsavgifter hoppas vi att alla mäklare inhämtar allt från dessa sidor.  

Klicka på MEDLEM resp. LGH.


Maila föreningen, styrelsen(a)fridhemslan.se, för att få bekräftat medlemmens identitet.


ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem skall lämna in skriftlig anmälan härom till bostadsrättsföreningen med angivande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett.


Därefter bjuder styrelsen in köparen till kommande styrelsemöte för att träffa de blivande medlemmarna med förhoppningen att godkänna och hälsa dem välkommna. 


Inflyttning av ny medlem får ej göras förrän medlemmen/medlemmarna är godkända av styrelsen.